Samfundsforudsætningerne for pensionsprognoser fastsættes af Rådet for Afkastforventninger
Tema
Debat

Dokumentation

 

Rådet for Afkastforventninger udarbejder og offentliggør baggrundsnotater og anden dokumentation om sit arbejde med at fastsætte afkastforventningerne.

 

Afkastforventninger opdateres hvert halve år

Når rådet offentliggør nye afkastforventninger, beskriver de ændringerne i afkastforventningerne i forhold til sidste gang og forklarer baggrunden for ændringerne.

Afkastforventningerne er opdelt i et kort, et mellemlangt og et langt sigt. Forventningerne for det korte sigt skal anvendes til prognoser for de første 5 år. Forventningerne for mellemlangt sigt skal anvendes på år 6-10. De langsigtede forventninger anvendes fra år 11 og frem.

Typisk vil der for det korte og mellemlange sigt være større eller mindre ændringer fra halvår til halvår. Forventningerne for det lange sigt vil typisk være mere stabile fra år til år.

 

Rådets arbejde

Hvert halve år beskriver rådet sit arbejde med at fastsætte afkastforventningerne for det kommende halvår. Det sker i form at et notat, der beskriver de overvejelser rådet har gjort sig, de informationer rådet har indhentet m.v.


Se notatet om rådets arbejde (pdf). 

 

 

Notat om de langsigtede afkast

Rådet har udarbejdet et notat, der beskriver, hvordan rådet har fastsat de langsigtede afkastforudsætninger.

 

Læs notatet om de langsigtede afkast (pdf).

 

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.