Samfundsforudsætningerne for pensionsprognoser fastsættes af Rådet for Afkastforventninger
Tema
Debat

Om Rådet

 

Rådet for Afkastforventninger har til opgave at fastsætte de fælles beregningsforudsætninger, som pensionsselskaber og pengeinstitutter anvender, når de beregner pensionsprognoser og afkastforventninger til deres kunder. Rådet fastsætter forudsætninger for forventede afkast og risikoen på forskellige investeringsaktiver. Forudsætningerne fastsættes to gange om året.

 

Rådet er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark

Rådet for Afkastforventninger er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark. Forsikring & Pension er pensionsselskabernes brancheorganisation. Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde.

 

Rådet er nedsat for at sikre realistiske pensionsprognoser og afkastforventninger til danskerne. Beregningsforudsætningerne for afkast og inflation fastsættes af uafhængige eksperter, og alle pensionsudbydere skal bruge de samme forudsætninger, når de beregner hhv. prognoser og afkastforventninger til kunderne.

 

Rådet består af tre uafhængige eksperter, som er udpeget for tre år ad gangen. Rådet blev nedsat i 2018.

 

Rådet sekretariatsbetjenes af Forsikring & Pension og Finans Danmark.

 

Kort , mellemlangt og langt sigt

Rådet fastsætter afkastforudsætninger for 10 aktivklasser på kort sigt (år 1-5) og mellemlangt sigt (år 6-10) på basis af input fra ekspertkilder. Afkastforventningerne er fastsat ud fra input fra en række finanshuse:

 

Hertil er modtaget et bidrag fra Robeco, der er anvendt i forbindelse med kvalitetssikringen af de øvrige finanshuses bidrag:

 

Bidragene fra ekspertkilder leveres i videst muligt omfang i et format og en detaljeringsgrad, der svarer til Rådets generelle specifikationer.

 

Input fra ekspertkilder er fortrolige. Rådet kan derfor ikke besvare spørgsmål eller indgå i dialog om de enkelte bidragsyderes input.

 

Med jævne mellemrum arrangerer Rådet en konference, hvor bidragyderne får mulighed for at præsentere deres analysemetoder og antagelser for brugerne af Rådets afkastforventninger.

 

Rådet fastsætter langsigtede forudsætninger for aktier og obligationer på basis af den relevante forskningslitteratur på området.

 

Læs mere om, hvordan rådet har fastsat de langsigtede forudsætninger (pdf).

 

Læs mere i kommissoriet for rådet (pdf).

 

 

Rådets medlemmer

 

Formand

Jesper Rangvid, professor på CBS og leder af pensionsforskningscenteret PeRCent. Formand for udvalget, der analyserede årsagerne til finanskrisen og skrev rapporten herom (”Rangvid-rapporten”).

 

 

Medlem af Rådet for Afkastforventninger Torben M Andersen

Torben M. Andersen, professor, Århus Universitet, bestyrelsesformand for ATP og tidligere overvismand.

 

 

Medlem af Rådet for Afkastforventninger Peter Engberg

Peter Engberg Jensen, Professionelt bestyrelsesmedlem og tidligere koncernchef i Nykredit.

 

 

Download kommissoriet for Rådet for Afkastforventninger


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.