Samfundsforudsætningerne for pensionsprognoser fastsættes af Rådet for Afkastforventninger
Tema
Debat

Rådet for Afkastforventninger har offentliggjort forventninger for 1. halvår 2021

1. okt. 2020

Rådet for Afkastforventninger har offentliggjort forventninger for 1. halvår 2021

Rådet for Afkastforventninger har i dag offentliggjort nye samfundsforudsætninger for 1. halvår af 2021. Pensionsselskaber og pengeinstitutter anvender samfundsforudsætningerne til at beregne pen-sionsprognoser og afkastforventninger til kunderne.


Det forventede afkast over de næste fem og ti år er lavere for næsten alle aktivklasser end ved sidste opdatering af samfundsforudsætningerne i juni 2020. Ved sidste opdatering var de finansielle markeder stadig hårdt ramt af coronakrisen. Siden er renter og kredit-spænd faldet, og aktiekurser er steget. Det medfører lavere forvent-ninger til de fremtidige obligations- og aktieafkast end ved sidste opdatering af samfundsforudsætningerne.


Set i forhold til samfundsforudsætningerne, som rådet udsendte for et år siden, er de forventede afkast lavere for de fleste obligationsklasser og for bl.a. ejendomme. Men for high-yield obligationer, globale aktier, emerging markets aktier og private equity er de forventede afkast højere end for et år siden. De nye samfundsforudsætninger medfører desuden lidt højere forventet usikkerhed i de fleste porteføljer i forhold til for et år siden.


De langsigtede afkastforventninger er uændrede. Rådet har imidlertid igangsat et arbejde med at analysere de langsigtede forventninger.


Samfundsforudsætningerne for 1. halvår 2021 (pdf).
Jesper Rangvids præsentation fra pressemøde 1. oktober 2020 (pdf).
Kent Damsgaards præsentation fra pressemøde 1. oktober 2020 (pdf).

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.