Samfundsforudsætningerne for pensionsprognoser fastsættes af Rådet for Afkastforventninger
Tema
Debat

Rådet for Afkastforventninger har offentliggjort samfundsforudsætningerne for 2. halvår 2020

23. jun. 2020

Rådet for Afkastforventninger har offentliggjort samfundsforudsætningerne for 2. halvår 2020

Rådet for Afkastforventninger har i dag offentliggjort nye samfundsforudsætninger for 2. halvår af 2020, der som noget nyt fremover også skal gælde investeringsprodukter.

Samfundsforudsætningerne, som pensionsselskaber og pengeinstitutter benytter, når de beregner pensionsprognoser, udvides nu, så de også kan anvendes på investeringsprodukter. Udvidelsen skal sikre, at de investeringsprodukter, som pengeinstitutterne tilbyder til kunderne – og de forventede afkast, kunderne får oplyst – som minimum er baseret på afkastforventningerne fra Rådet for Afkastforventninger.

Det forventede afkast over de næste ti år er steget for halvdelen af aktivklasserne, mens afkastet for den anden halvdel er reduceret i forhold til samfundsforudsætningerne for 1. halvår 2020. Coronakrisen er en del af forklaringen på ændringerne. Bl.a. forventes højere afkast af high-yield obligationer på grund af øget kreditspænd, mens det forventede afkast af ejendomsinvesteringer er lavere som følge af lavere økonomisk aktivitet. Samlet set er ændringerne små på 10 års sigt.

De langsigtede afkastforventninger opdateres ikke halvårligt, hvorfor de er uændrede i forhold til Samfundsforudsætningerne for 1. halvår 2020.

Se samfundsforudsætningerne for 2. halvår 2020 (pdf).

Se Jesper Rangvids præsentation fra pressemøde 23. juni 2020 (pdf).

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.