Samfundsforudsætningerne for pensionsprognoser fastsættes af Rådet for Afkastforventninger
Tema
Debat

Rådet for Afkastforventninger offentliggør forventninger for 2. halvår 2023

1. maj. 2023
Rådet for Afkastforventninger har i dag offentliggjort nye halvårlige afkastforventninger for 2. halvår af 2023. Afkastforventningerne bliver anvendt til at beregne pensionsprognoser og afkastforventninger til kunderne.

Afkastforventningerne fastsættes med udgangspunkt i input fra en række finanshuse. Finanshusenes input for afkastforventningerne for 2. halvår 2023 er opgjort pr. 31. december 2022. Afkastforventningerne, der offentliggøres nu, omfatter afkast for 10 aktivklasser på kort (1-5 år) og mellemlangt sigt (6-10 år). Akastforventningerne for lang sigt (11+ år) opdateres ikke.

 

Der offentliggøres også et mål for usikkerheden om afkastforventningerne til de enkelte aktivklasser i form af standardafvigelsen, der udtrykker størrelsen på mulige afvigelser fra det forventede afkast.

 

Rådet fastsætter og offentliggør også et skøn for de inflationsforudsætninger, der ligger til grund for afkastforventningerne. Det sker i form af en konsensusvurdering af inflationen de næste 10 år, hvor vurderingen baserer sig på offentliggjorte forventninger fra Økonomi- og Finansministeriet, Nationalbanken og Det Økonomiske Råd. Givet den ekstraordinære store usikkerhed om inflationsforventningerne, og det forhold at Nationalbanken og Økonomiministeriet er de to eneste institutioner, som har offentliggjort nye inflationsforventninger i marts i år, har Rådet valgt alene at anvende inflationsforventninger fra de to institutioner for de første to år.

 

”Usikkerheden på de finansielle markeder er fortsat høj. Det kan være et udtryk for, at inflationen er høj, og der derfor er usikkerhed omkring centralbankernes rentebeslutninger og disses indvirken på de finansielle markeder. Dertil kommer, at den geopolitiske uro fortsat er til stede, og at krigen i Ukraine nu har varet i over et år. Generelt er renterne steget og det afspejles også i de afkastforventninger, som vi lægger frem i dag.”, siger formanden for Rådet for Afkastforventninger, professor Jesper Rangvid CBS.

 

Som en del af afkastforventningerne offentliggøres desuden et horisontafkast (et såkaldt køb-og-hold afkast) for danske obligationer med en varighed på 3 år. Afkastet opgøres kort før afkastforventningerne offentliggøres ud fra aktuelle markedsdata (afrundet). Horisontafkastet er opgjort til 3,01 pct., mod et afkast i 1. halvår 2023 på 3,08 pct. Horisontafkastet kan kun opnås, hvis obligationerne holdes til udløb, i modsætning til Rådets forventede afkast for stats- og realkreditobligationer, der er et skøn for det gennemsnitlige, årlige afkast, hvis der gennem hele perioden investeres i obligationer med en varighed på ca. 5 år.

 

De langsigtede afkastforventninger er uændrede og opdateres kun en gang om året, næste gang i forbindelse med offentliggørelsen af afkastforventningerne for 1. halvår 2024.

 

De halvårlige afkastforventninger er målrettet investeringsprodukter. Pensionsselskaberne vil kun opdatere pensionsprognoserne med de halvårlige afkastforventninger, hvis der sker væsentlige ændringer. Det er ikke tilfældet denne gang.

 

De nye afkastforventninger træder i kraft pr. 1. juli 2023

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.