Samfundsforudsætningerne for pensionsprognoser fastsættes af Rådet for Afkastforventninger
Tema
Debat

Rådet for Afkastforventninger offentliggør forventninger for 2. halvår 2024

1. maj. 2024
Rådet for Afkastforventninger har i dag offentliggjort nye halvårlige afkastforventninger for 2. halvår af 2024. Afkastforventningerne bliver anvendt til at beregne pensionsprognoser og afkastforventninger til kunderne.

”De nye afkastforventninger for 2. halvår 2024 offentliggøres på bagkant af, at inflationen vurderes at være kommet mere under kontrol. Spørgsmålet er nu, hvor lang tid det tager for centralbankerne at nå de fastsatte målsætninger, og hvordan inflationen på vejen mod målsætningerne vil udvikle sig. Forventninger til inflationen er nedjusteret i de nye afkastforventninger i forhold til afkastforventningerne for 1. halvår 2024. Der er overvejende tale om marginale nedjusteringer af afkastforventningerne, som skal ses i sammenhæng med de meget gunstige afkast, som de fleste aktivklasser har leveret de seneste 6 til 9 måneder.”, siger formanden for Rådet for Afkastforventninger, professor Jesper Rangvid, CBS.

 

Rådets skøn for inflationsforventningerne baserer sig på en konsensusvurdering af inflationen de næste 10 år. I vurderingen inddrages de senest offentliggjorte forventninger fra Økonomiministeriet, Finansministeriet, De Økonomiske Råd og Nationalbanken. Desuden inddrages et 2-års skøn fra større danske finansielle institutioner. Kilderne indgår for de år, som de respektive prognoser omfatter.

 

Som en del af afkastforventningerne offentliggøres desuden et horisontafkast (et såkaldt køb-og-hold afkast) for danske obligationer med en varighed på 3 år. Afkastet opgøres kort før afkastforventningerne offentliggøres ud fra aktuelle markedsdata (afrundet). Horisontafkastet er opgjort til 2,87 pct., mod et afkast i 1. halvår 2024 på 3,40 pct.

 

De langsigtede afkastforventninger er uændrede og opdateres kun en gang om året, næste gang i forbindelse med offentliggørelsen af afkastforventningerne for 1. halvår 2024.

 

De halvårlige afkastforventninger for 2. halvår er målrettet investeringsprodukter. Pensionsselskaberne vil kun opdatere pensionsprognoserne med de halvårlige afkastforventninger, hvis der sker væsentlige ændringer. Det er ikke tilfældet denne gang. 

 

De nye afkastforventninger træder i kraft pr. 1. juli 2024.

 

 

Fakta: 

 

Afkastforventningerne fastsættes med udgangspunkt i input fra en række finanshuse. Finanshusenes input for afkastforventningerne for 2. halvår 2024 er opgjort pr. 31. december 2023.

 

Afkastforventningerne omfatter afkast for 10 aktivklasser på kort (1-5 år) og mellemlangt sigt (6-10 år). Afkastforventningerne for lang sigt (11+ år) fastholdes ved denne halvårlige opdatering.

 

Der offentliggøres også et mål for usikkerheden om afkastforventningerne til de enkelte aktivklasser i form af standardafvigelsen, der udtrykker størrelsen på mulige afvigelser fra det forventede afkast.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.