Samfundsforudsætningerne for pensionsprognoser fastsættes af Rådet for Afkastforventninger
Tema
Debat

Rådet for Afkastforventninger vil sikre endnu mere fyldestgørende prognoser

11. dec. 2020

Rådet for Afkastforventninger vil sikre endnu mere fyldestgørende prognoser

 

Derfor vil Rådet supplere afkastforventningerne, så de bedre matcher produkter med kort investeringshorisont

Rådet for Afkastforventninger offentliggør forventede afkast for en række aktivklasser. Pensionsselskaber og pengeinstitutter benytter samfundsforudsætningerne, når de beregner pensionsprognoser for deres kunder. Dette er resultatet af et sektorinitiativ, som blev lanceret for tre år siden.

Med virkning for 2. halvår 2020 blev afkastforventningerne udvidet, så de også kan benyttes ved vurderingen af investeringsprodukter, der retter sig mod frie midler. Afkastforventningerne omfatter investeringshorisonter for 1-5 år og 6-10 år for 10 aktivklasser og langsigtsforventninger efter 10 år opdelt på to aktivklasser. De udvidede fælles afkastforventninger blev offentliggjort for anden gang 1. oktober 2020 med virkning for 1. halvår 2021.

Erfaringerne med anvendelsen har afdækket, at de nuværende aktivklasser, som Rådet leverer forventninger for, ikke fuldt ud matcher behovet på investeringer for frie midler med kort løbetid. Det skyldes, at afkastforventningerne for stats- og realkreditobligationer viser det forventede afkast på obligationer med lang løbetid og en tilsvarende høj kursrisiko.

Investorerne har i praksis mulighed for at investere i obligationer med kortere løbetid og mindre kursrisiko. For at kunne lave en mere retvisende afkastforventning på denne type investeringer, med afsæt i de fælles afkastforventninger, arbejder Rådet på at supplere afkastforventningerne med afkast for obligationer med løbetider eksempelvis svarende til F3 obligationer, som i dagens marked giver et årligt afkast på ca. -0,4 pct. ved hold til udløb. Til sammenligning angiver aktivklassen for stats- og realkreditobligationer i afkastforventningernes nuværende udformning et forventet årligt afkast de første 5 år på -1,2 pct.

”Vi kan konstatere, at de nye fælles afkastforventninger er blevet godt modtaget hos brugerne, og at der er stor interesse for at indarbejde dem i investeringsrådgivningen overfor kunder. Det er derfor kun naturligt, at Rådet løbende revurderer formatet for og forudsætningerne bag forventningerne for at sikre, at de til stadighed er relevante og dækkende i forhold til behovet” siger formanden for Rådet for Afkastforventninger, professor Jesper Rangvid, CBS, og fortsætter:

”Investeringsprodukter med kortere løbetid end forudsat i afkastforventningerne kan være et relevant alternativ til kontant placering til negativ rente, og det er derfor vigtigt, at afkastforventningerne suppleres til også at omfatte den ende af investeringsspektret”.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.