Samfundsforudsætningerne for pensionsprognoser fastsættes af Rådet for Afkastforventninger
Tema
Debat

Rådet for Pensionsprognoser har offentliggjort Samfundsforudsætningerne for 2020

1. okt. 2019

Rådet for Pensionsprognoser har offentliggjort Samfundsforudsætningerne for 2020

 

De forventede afkast over de næste ti år er for de fleste investeringsaktiver reduceret i forhold til Samfundsforudsætningerne for 2019. Den primære årsag er, at renterne er lavere end for et år siden. Det lavere renteniveau har konsekvenser for de forventede fremtidige afkast for flere typer af investeringsaktiver.

De forventede afkast for horisonter længere end ti år er uændrede ift. sidste år. Rådet vil løbende vurdere forventningerne til de langsigtede afkast i lyset af den akademiske litteratur på området og markedsudviklingen.

Se Samfundsforudsætningerne for 2020.

Se Jesper Rangvids plancher på pressebriefing 1. okt. 2019.

Se Per Bremer Rasmussens Plancher på pressebriefing 1. okt. 2019.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.